ContactCOMMERCIAL DIVISION

AFTER-SALES AND TECHNICAL SUPPORT DIVISION

  

Ice Group Sp. z o.o.
44-270 Rybnik, Polska
ul. Kadłubka 43

tel. +48 32 42 29 835 - 36
tel. +48 32 71 08 520 - 23
fax +48 32 71 08 524

icegroup@icegroup.pl

Ochrona Danych Osobowych:

Zgodnie z Art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Art. 10 ust. 1 ustawy. pełni Dawid Korzeń.

Kontakt e-mail: iod@icegroup.pl
Godziny pracy IOD: 6:00-14:00 od poniedziałku do piątku.