Privacy policy

 1. Respecting your rights and the Act on Personal Data Protection of 10.05.2018 valid in the country of the data Administrator, Ice Group undertakes to keep the obtained personal data safe and confidential.
 2. The Administrator of the personal data is: Ice Group sp. o.o. with seat in: 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 43, Poland.
 3. On our website, we will collect the following data:
  • First and last name
  • Title (eg. Mr., Mme. etc.) – in order to personalize electronic messages. 
  • Company name
  • Country – in order to gather data on necessity of extending the website with further language versions
  • E-mail address – we will send the registration confirmation be e-mail and inform you of the current status changes. If you have subscribed to our newsletter, we will also send you commercial information to this address maximum once or twice a month.
   
 4. Registration in the Customers’ database is voluntary. Giving the above data is only necessary in case you are interested in access to the zones rendered accessible only to registered professionals, that is such materials as machine films etc.
 5. If you wish to be informed about interesting events and news in our offer, you can subscribe to our newsletter. The subscription is voluntary and you can unsubscribe at any time.
 6. Each User of our website has the possibility to choose to what scope they want to take advantage of our services and extend their data. If for any reason you do not wish to render your personal data accessible, you have the right to remove it or not to use our Customer restricted areas.
 7. All data is confidential and will not be made available to third parties.
 8. ATTENTION: Ice Group reserves the right to verify the data and not to grant access to the restricted area to users other than ice cream producers or partner companies.
 9. In accordance with the Act on Personal Data Protection of 10.05.2018, you have the right to amend, supplement, update, rectify your personal data or to demand your personal data removal, as well as lodge a complaint to the supervisory body. For this purpose, please send an e-mail to the following address: iod@icegroup.pl or with registered letter to the company’s seat:
  Ice Group sp. z o.o.
  ul. Kadlubka 43
  44-270 Rybnik

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując Ustawę o Ochronie Danych Osobowych ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązującą w kraju Administratora danych, firma Ice Group zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
  Wszyscy pracownicy firmy mający dostęp do danych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Ice Group sp. o.o. z siedzibą w: 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 43, Polska.
 3. Na naszej witrynie zbieramy następujące dane:
  - Imię i nazwisko
  - Tytuł (np. Szanowny Panie, Szanowna Pani) – celem personalizacji wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną
  - Nazwę firmy
  - Kraj – celem zebrania informacje na temat konieczności rozbudowy witryny o kolejne wersje językowe
  - Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie rejestracji oraz informujemy o bieżących zmianach statusu. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera, na podany adres będziemy wysłać informacje handlowe nie częściej niż raz, dwa razy w miesiącu.
 4. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna. Podanie powyższych danych jest konieczne tylko w wypadku zainteresowania dostępem do stref udostępnianych tylko zarejestrowanym profesjonalistom, chodzi o treści takie jak np. filmy maszyn.
 5. Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 6. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z zastrzeżonych stref naszego serwisu.
 7. Wszystkie dane są poufne i nie będziemy ich udostępniać firmom ani osobom trzecim.
 8. UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej weryfikacji danych i nieudzielenia dostępu użytkownikom innym niż Klienci czy firmy partnerskie.
 9. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych a także złożenia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prześlij wiadomość e-mailem pod adres iod@icegroup.pl lub listem poleconym na adres siedziby firmy:
  Ice Group sp. z o.o.
  ul. Kadłubka 43
  44-270 Rybnik

Polityka plików "Cookies"

 1. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: