Praca i Kooperacja

Aktualnie nie mamy żadnych ofert pracy. Jeśli jednak interesuje Cię praca w naszej firmie, wyślij CV na adres: praca@icegroup.pl. Rozważymy Twoją kandydaturę w przypadku pojawienia się kolejnych ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Wraz z przesłanym elektronicznie CV prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia (dla osób, które nie zawarły klauzuli zgody w swoim CV) (link).


Obowiązek Informacyjny

Kandydaci do pracy Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICE Group Sp. z o. o. z siedzibą w 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 43,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@icegroup.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji oraz przyszłych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji oraz przyszłych, lecz nie dłużej niż dwa lata od pozyskania Pana/Pani danych,
   5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na naszych wewnętrznych zasadach rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.